Ny medlem/Gästdeltagande?

Amnehärad´s Whisky Club har pga platsbrist för närvarande medlemsstopp och kan EJ ta emot några fler fullvärdiga medlemmar just nu. Däremot finns det ev. möjlighet att kunna närvara vid enstaka träffar om man blir inbjuden som gäst av ordinarie medlem.

För gästdeltagande alt. blivande nya medlemmar gäller våra stadgar.
(Se § 3, § 4, § 5 och § 10 ).

Då klubben i dagsläget inte har nån egen större lokal att tillgå och då träffarna valts att genomföras växelvis hemma hos deltagarna själva så har beslut tagits med hänsyn till just detta utrymmesskälet  att det fasta antalet medlemmar bör ligga mellan ca. 6 – 8 st. Man kan dock, om intresse finnes och då i mån av plats, (max 1-2 st per gång) ansöka om att få bli gästdeltagare vid någon av våra kommande whiskyträffar.

Ansökan om gästdeltagande och för mer info kan ENDAST göras via direkt förfrågan till nån av medlemmarna eller att via e-mail kontakta oss (ange ditt namn, adress och skriv “Gästdeltagare” i ärenderutan)

Det finns också upp till max 6 st platser tillgängliga om man skulle vilja prova på att vara med vid nån av våra SAMPLES-provningar. (då detta medför ett visst logistiskt handhavande ser vi helst bara sökande ifrån närområdet. Ev. kan ett externt deltagande utifrån godkännas med undantag)

Tillträde till whiskyafton eller ett fast medlemsskap kan EJ garanteras och beslut om detta diskuteras och bestäms av nuvarande medlemmar ifrån gång till gång! Svar på inskickad gästansökan lämnas via e-mail snarast möjligt och så fort beslut har hunnit diskuterats och tagits. Beslut kan EJ överklagas!

Med Vänliga Hälsningar

Amnehärad´s Whisky Club