VIP-zonen

På denna sidan lanseras nyheter som är baserade på ett gästdeltagande i någon form. (av typen boxar, events eller liknande)

[Planering pågår för nytt projekt som planeras under 2016!]

2015-11-13:
Vår VIP-avdelning är just nu under en liten förändring och där eventuellt ett nytt projekt med namnet “Share-a-dram” kommer att lanseras här under början av 2016 eller ev. något tidigare. 

Till våra tidigare gästdeltagare och ordinare medlemmar skickar vi passningen… “Watch this space and check you inbox..” 🙂

Du som kanske redan har ett lösenord kan kliva in direkt… ENTER!

//AWC