2018, Samples Of Whisky, SoW

[SoW-info] Resultatsummering inom kort!

Ok maltvänner, det börjar nu att dra ihop sig för summering av vår senast samplade whisky (BOX – Quercus 2 – Alba 5y 50,8%) och där vi håller öppet för frivillig svarsinlämning under ett fåtal dagar till.

Vill man hinna få med sina poäng (och gärna omdömen) för denna whisky innan vi gör slutsummering bör svarinlämning ske snarast!

P.s Givetvis finns det planer på fler kommande objekt och där det kan löna sig att hålla ögonen öppna på hemsidan och sin mailbox… 😉

//AWC