(x2), Event #8, Frankrike, HHG, Munskänkarna

Armorik Single Malt de Bretagne

Region: Frankrike Styrka: 40 % Pris: 336 kr Event: #8, Munskänkarna Värd: HHM Provdatum: 111014, 111202 Bidragare: HHG, Munskänkarna Medelpoäng: 09,30 av 20,00 p Se skala AFR CPE FAN HGU

Läs mer