2019, AWC, info

AWC-info

Vår senaste samplesomgång (#70 – HGU) var en återprovning av en tidigare provad whisky…

Vi tackar HGU för *bidraget* till denna omgången och där nästkommande sample bidrages av HHG och där det planerade intervallet för provsmakning/svarsinlämning är: December!
(Vid behov, kontakta webbis för ev. tomflaskor)