2020, AWC, Event #25, Event #26, Indien, Värd - FAN, Värd – HHM

Mackmyra 6 y.o 2012 (SWF-30) 55% (x2)

Region: Sverige Styrka: 55% Pris: 695 kr Event: Event #25, Event #26 Värd: FAN, HHM Provdatum: 200131, 200703 Bidragare: AWC   Medelpoäng: 14,50 av 20,00

Läs mer