AWC, Övrigt

(AWC-info) Påminnelse!

På begäran så har svarsintervallet för vår pågående AWC-sample (AFR) förlängts med ytterligare några dagar… (ni som ej ännu inlämnat svar ombedes därför ombesörja detta snarast möjligt)

//Webm.