2014, AWC, SoW

Upprop – SOW – Ny omgång på G?

AWC uppmanar alla medlemmar (och alla gästdeltagare som tidigare har varit med oss vid våra events) att ta del av den nyuppdaterade SOW-sidan som ev. planerar för en nyuppstart och en ny samplesomgång… 🙂

SOW-sidan som har legat lite grann i stiltje över vintern checkar nu av samplesintresset lite grann inför eventuella framtida provningar… (visar det sig att intresset är svalt läggs troligtvis sidan ner under året)

Om intresse fortfarande finns kvar – Passa på att gör Era röster hörda!
(lämna gärna kommentarer och åsikter i frågan på SOW-sidan)

sow_logga