2013, AWC, CPE, Diverse, Event, FAN, TPWC

Whiskyresa med två destilleribesök – En liten reseskildring, del 1 (av 2)

Så lyckades då den i över två år planerade resan äntligen bli av och med deltagare ifrån både AWC och TPWC och där två stycken

Läs mer