(blended), 2013, AWC, FAN, Sample, Scotland

Black Bottle 40% (nr 85212)

Så har vi då fått in alla samplessvar i vårt 26:e omgång med denna lilla “fulingen” i startfältet och då detta e.g är en blended-whisky

Läs mer