(x2), 2013, 2022, AWC, FAN, Islay, Laphroaig Càirdeas – Vertikalprovning, Sample

Laphroaig Cairdeas 2013 Port Wood (X2)

Edit: Denna whisky har provats en 2:a gång… (AWC-sample #31, FAN) Laphroaig Cairdeas 2013 Port Wood Edition John Campbell, destillerichef på Laphroaig, tar varje år fram

Läs mer