2016, AWC, FAN, Sample

MACK by Mackmyra 40%

(AWC-sample #56, FAN) Vårt blindprov i Maj visade sig (också denna gången) vara en whisky ifrån Mackmyra och är, enlig egen utsago “en ny svensk single

Läs mer